Ana içeriğe atla
Öğrencilerin bahar yarıyılında kayıt oldukları herhangi bir dersi bırakmaları ve bu dersi almamış sayılmaları anlamına gelmektedir.
Evet. 11 Mayıs - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında “SABİS/Başvuru İşlemleri/Dersten Çekilme Talebi” kısmından başvuru yaparak istediğiniz ders/derslerden çekilebilirsiniz.
Hayır. Sınavına girilmiş bir dersten çekilme yapılamaz.
11 Mayıs - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında istediğiniz dersten çekilebilirsiniz. Ancak, Harf notu alınmış bir dersten çekilme yapılamaz.
Evet. 11 Mayıs - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında istediğiniz dersten çekilebilirsiniz.
Pandemi sürecindeki gelişmelere bağlı olarak, Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamaya göre 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren üniversitelerde akademik çalışmaların başlayacağını ilan edilmiştir. Buna bağlı olarak 1-14 haziran arasında planlanan yoğunlaştırılmış uygulamalı eğitim senato kararı ile kaldırılmıştır.
2019-2020 Bahar dönemi ve Yaz öğretimi sonrasında mezun olacak öğrenciler eksik stajlarından muaf sayılacaklardır.
2020-2021 Güz Dönemi ve sonraki dönemlerde mezun olacak öğrencilerin stajlarını yapmaları gerekmektedir.
Altı (6) haftalık İşyeri uygulamasına giden ve raporlarını bölüm/program başkanlılarına ilan edilen tarihe kadar, posta, kargo, mail vb. yöntemlerle teslim etmeleri halinde değerlendirmeleri yapılacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi bölüm/program başkanlılarından alabilirsiniz.
İşyeri Eğitimi dersi uzaktan eğitimle kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu dersin değerlendirmesi online test sınavı ile yapılacaktır. (İşyeri Eğitimi dersinin değerlendirilmesi için İşyeri Uygulaması raporunun teslim edilmesi gerekmektedir).
Bitirme Çalışmaları ve Mühendislik Tasarımı dersleri danışmanlıkla bire bir yürütülen dersler olduğu için, bölüm başkanlıkları tarafından koordine edilecektir.
Mezun durumunda olmayan ve staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güncellenmiş Akademik takvimine göre 06 Temmuz 2020 tarihi itibari ile yaz stajı yapabilir.
Evet, azami süre öğrencileri de normal statüdeki öğrenciler gibi online dönem sonu sınavları ile değerlendirilecektir.
Yıl sonu (Final) değerlendirmelerinde hangi yöntemin kullanılacağı, dersin ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve SABİS’ten duyurulacaktır.
2019 -2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz öğretimi güncellenen akademik takvimdeki tarihlerde yapılacaktır. Yaz öğretimi uygulama esasları daha sonra ilan edilecektir.