Ana içeriğe atla

Görsel bulunamadı!

Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi gücü ile sürdürülmekte, toplumların geleceği ise verilen eğitimin başarısı ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda genç nüfus oranı ile gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir yere sahip olan Türkiye’de üniversiteler bilim üreten merkezler olma özelliği yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama sorumluluğu da taşımaktadır.

Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için, yüksek verimi gerçekleştirecek bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek öncelik taşımaktadır. Mesleki açıdan iyi yetişmiş insan gücü, oluşabilecek olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisine, kaliteli mal ve hizmet üretmelerine de önemli katkılar sağlayacaktır.

2018 yılında Sakarya Üniversitesinden bölünerek kurulan üniversitemiz, geniş ilgi alanında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmanın yanında öğrencilerimizi; “Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz” sloganı ile değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, mesleki açıdan yetkin, eleştirel ve analitik düşünebilen, iletişim becerileri yüksek, uygulama becerilerine sahip nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için sektör ile birlikte çalışmaktadır.

Üniversitemiz, “Sahaya inmeden olmaz” düsturu ile hareket edilerek ortaya koyduğu +1 Eğitim Modeli ile bünyesindeki Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek yüksekokulları ile öğrencilerini sektörle birlikte geleceğe hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz yaz stajı haricinde en az bir dönem ve tam zamanlı olarak kendi alanlarıyla ilgili işletmede eğitim görürken sigortalarını da üniversite karşılamaktadır.

Bu modelle;

  • Öğrenciler, kariyer planlaması yapabilmekte, devlet desteğiyle maaş alabilmekte ve daha mezun olmadan tecrübe ve iş sahibi olabilmektedirler.
  • İşverenler, insan kaynakları ihtiyaçlarını giderirken ek maliyetlerden kurtulmakta, üniversiteyle birlikte yetiştirilen, kendilerine uygun olan öğrencilerle işe devam etme imkanı bulmaktadırlar.
  • Öğretim elemanları iş dünyasının pratikte yaşadığı sorunlara çözüm üretme, ihtiyaç doğrultusunda derslerini güncelleme, ortak projeler oluşturma ve AR-GE faaliyetleri gerçekleştirme imkanına kavuşmaktadırlar.

Türkiye’nin “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuna uygun çalışmalar gerçekleştiren Üniversite; üniversite sanayi işbirliği, dijitalleşme ve yerli üretimler kapsamında da çalışmaktadır. Bu kapsamda derslerini günün ve geleceğin şartlarına göre sektörle birlikte güncellemekte, TÜBİTAK’ın başlattığı Sanayi Doktora Programı projesi ile sanayi kuruluşlarının sorunlarını çözecek bilimsel çalışmaları, sanayi kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan Kariyer Ofisi’yle de İŞKUR uzmanları, üniversite öğrencilerinin iş imkanlarını takip etmekte ve eğitimler vererek öğrencilere katkı sağlamaktadırlar.

Üniversite-toplum-iş dünyası ve uluslararası etkinlik zinciri ile iyiden mükemmele doğru akademik heyecan oluşturulması, ülkemizin dünyaya açılmasına katkı verecek sektörlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması için akademik işbirliğine yönelik çalışmaların yapılması, entelektüel birikimle üretilen bilgi ve ar-ge faaliyetlerinin teorik seviyede kalmayarak çıktıya dönüştürülmesi ve toplumla paylaşma mekanizmalarının geliştirilmesi ile faydaya dönüştürülmesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

Öğrencilerimizi; içinde bulunduğu coğrafyanın tüm zenginliklerine sahip çıkan, milli değerlerini koruyan, geliştiren, bilimin ışığında geleceğe taşıyan ve iş dünyası ile oluşturduğumuz sinerji ile gençlerimizin dinamizmini birleştiren bir anlayışla geleceğe hazırlıyoruz…

Selam, saygı ve sevgilerimle…

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK