Ana içeriğe atla
 
Resim bulunamadı!

Eğitim – Öğretim Süreçleri

 • Burslar
 • Eğitim Komisyonu
 • Eğitim - Öğretim
 • Erasmus, Farabi ve Mevlana Programlar
 • Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
 • Özel Yetenek Sınavları
 • Staj ve İşyeri Uygulamaları
 • Uluslararası Öğrenciler

Eğitim - Öğretim Süreçleri Kapsamında Faaliyet Gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • Dil Eğitim Öğretim Uygulama ve Araştirma Merkezi (SADEM)
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştirma Merkezi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1966 yılında Ordu’da doğmuş olan Sinan Serdar ÖZKAN, 1983 yılında Ordu’da lise eğitimini, 1988 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi ABD’da Yüksek Lisans eğitimini ve 2000 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi ABD’da Doktora eğitimini tamamlamıştır.

1991991-1992 yılları arasında İ.T.Ü Sakarya Müh. Fak. Düzce Meslek Yüksekokulunda Öğr. Gör. olarak göreve başlayan ÖZKAN, 1993-1994 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulunda, 1994-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi, 2001- 2012 yılları arasında da Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Doçent ve 2018 yılında ise Profesör olarak atanmıştır.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksekokulunda 2001–2002 yıllarında Endüstriyel Elektronik Program Başkanlığı, 2003- 2011 yılları arasında Makine Program Başkanlığı, 2007- 2011 yıllarında Erasmus Koordinatörlüğü, 2011- 2012 yılları arasında Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığı, 2011- 2013 yılları arasında Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2011-2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatör Yardımcılığı, 2016- 2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup, 2018 yılından itibaren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, Üniversiteler Arası Kurul Temsilcisi olarak atanmış ve halen bu görevlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Sinan Serdar ÖZKAN, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli İmalat, Sonlu Elemanlar, Mesleki Eğitim ve Mekatronik alanlarında çalışmaktadır. Prof. Dr. Sinan Serdar ÖZKAN çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde akademik makaleler yayımlamış, birçok bilimsel projelerde araştırmacı ve yürütücü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Sinan Serdar ÖZKAN evli ve üç çocuk babasıdır.
 
Resim bulunamadı!

Araştırma – Geliştirme Süreçleri

 • Akademik Teşvik
 • Araştırma – Geliştirme
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu
 • Teknoloji Transfer Ofisi
 • Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirlikleri
 • Yayın ve Patent

Araştırma – Geliştirme Süreçleri Kapsamında Faaliyet Gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü
 • Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TABTEM)
 • Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO)
 • Otomotiv Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUBOTAM)
 • Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM)
 • Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)
 • Malzeme ve Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Güç Elektroniği Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜÇTEK)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

1969 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğmuş olan Ali Fuat BOZ, 1986 yılında lise eğitimini Adana’da tamamlamıştır. 1990 yılında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Eğitimi Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik-Bilgisayar Eğitimi EABD’da yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yine aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gazi Anadolu Teknik ve Teknik Lisesinde Teknik Öğretmen olarak göreve başlamıştır.

1992-1993 yılları arasında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1993 yılı sonunda girdiği ÖSYM sınavı sonucunda Sakarya Üniversitesi adına doktora YÖK bursu kazanmış ve bu burs kapsamında İngiltere’ye giderek, Sussex Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Kontrol Sistemleri Mühendisliği alanında doktora eğitimini tamamlayarak, 1999 yılı başında yurda geri dönmüştür. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.

1999-2006 yılları arasında Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Ana Bilim Dalı ve 2006-2007 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2005-2007 yılları arasında ise aynı Fakültede seçilmiş Fakülte Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Doçent, 2016 yılında ise Profesör olmuştur. 2016-2019 yılları arasında ise aynı bölümde Bölüm Başkanı, fakültede ise Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2018 yılında Sakarya Üniversitesinin bölünmesi sonucu yeni kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne geçmiş ve halen aynı birimde görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Ali Fuat BOZ, Şubat 2019 tarihinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine Rektör Yardımcısı olarak atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ali Fuat BOZ, kontrol sistemleri dizaynı, denetleyici tasarımı, sistem modelleme, optimizasyon ve elektronik devre tasarımları alanında bilimsel faaliyetlerde bulunmaktadır. Prof. Dr. Ali Fuat Boz alanındaki birçok bilimsel dergide Editör ve Hakem olarak görev almıştır. Yine birçok bilimsel kuruluş ve organizasyonda üye olarak görev almıştır. Akademik olarak çok sayıda Ulusal ve Uluslararası yayın çalışmalarıyla birlikte bilimsel projelerde araştırmacı, danışman ve yürütücü olarak görev yapmıştır. Yayınlarına çok sayıda Ulusal ve Uluslararası atıf yapılmıştır. Yönetiminde altı Doktora, on sekiz Yüksek Lisans çalışması tamamlanmıştır.

Prof. Dr. Ali Fuat BOZ evli ve üç çocuk babasıdır.


 
Resim bulunamadı!

Uygulama ve Topluma Hizmet Süreçleri

 • Kamu Kurumları ile İlişkiler
 • Mezunlar ile İlişkiler
 • Öğrenci Konseyi
 • Öğrenci Toplulukları
 • Panel, Seminer, Konferans, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler
 • Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler
 • Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Yönetsel Süreçler

 • Akreditasyon
 • Atanma ve Yükseltilme
 • Personel İşleri
 • Stratejik Planlama

Yönetsel Süreçler, Uygulama ve Topluma Hizmet Süreçleri Kapsamında Faaliyet Gösteren Koordinatörlükler

 • Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü
 • Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü
 • Kalite Koordinatörlüğü
 • Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü
 • Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü

Uygulama ve Topluma Hizmet Süreçleri Kapsamında Faaliyet Gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezleri

 • Kadın ve Aile Araştırma Merkezi
 • Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sakarya Sosyal ve Kültürel Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

1975 yılında Sivas’a bağlı Acıyurt Köyünde doğmuş olan Oğuz TÜRKAY, 1990 yılında Sivas Lisesinden mezun olmuştur. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda Lisans eğitimini tamamlamıştır. Turizm sektöründe değişik kurum ve görevlerde bulunduktan sonra 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olmuştur. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği EABD’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı yıl 35. Madde kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine görevlendirilmiş, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği EABD’nda başladığı doktora eğitimini 2007 yılında tamamlayarak Sakarya Üniversitesi’ne dönmüştür.

2008-2010 yıllarında Sakarya Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde 2010-2012 yılları arasında da yeni kurulan İşletme Fakültesi bünyesinde Turizm İşletmeciliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent olmuştur. 2012-2016 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde Doçent olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Turizm Fakültesinin kurulması ile de 2018 yılına dek Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde Doçent olarak bulunmuştur. 2018’den bu yana Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Profesör kadrosunda akademik görevlerini sürdürmektedir.

2018-2020 yılları arasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sapanca MYO Müdürlüğü, 2020-2023 yılları arasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY, Aralık 2022 tarihinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine Rektör Yardımcısı olarak atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY, stratejik yönetim, turizm işletmelerinin yönetimi, turizm bölgelerinde ürün-hizmet geliştirme, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm, çevre ve yönetim alanlarında bilimsel faaliyetlerde bulunmaktadır. Prof. Dr. Oğuz Türkay, alanındaki birçok bilimsel dergide Hakem olarak görev almıştır. Yine farklı bilimsel kuruluş ve organizasyonda üye olarak görev almıştır. Akademik olarak çok sayıda Ulusal ve Uluslararası yayın çalışmalarıyla birlikte bilimsel projelerde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Yayınlarına çok sayıda Ulusal ve Uluslararası atıf yapılmıştır. Yönetiminde on Doktora, yirmibir Yüksek Lisans çalışması tamamlanmıştır.

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY evli ve üç çocuk babasıdır.