Ana Sayfa
Duyurular
2018-2019-Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

2018-2019-BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

EK MADDE-1 UYARINCA

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ

BAŞVURULARI

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca; 2018-2019  öğretim yılı BAHAR yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir.

Başvuru şekli, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi ve başvuru koşulları aşağıda gösterilmiştir.

 

 

MERKEZİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI

 1. Öğrencinin kayıt olduğu yıl almış olduğu merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı ile başvuru yapabilir.
 2. Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı o yılki ÖSYS Kılavuzunda belirtilen kontenjanın ’una kadar kontenjan açılabilir.
 3. Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. (Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapmışsa başvuru yapamaz.)
 4. Başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda başvuran en yüksek ÖSYS puanlı adaydan başlayarak kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
 5. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece yerleştikleri yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği programlar arasında DGS puanı göz önünde bulundurularak başvurusu alınacaktır.
 6. M.T.O.K. Programlarında okuyan öğrenciler Yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yılki ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri M.T.O.K. programlarına başvuru yapabilirler.
 7. Sınavsız Geçişten yararlanarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının ÖSYM Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuzlar dikkate alınarak yerleştikleri yıl ilan edilen sınavsız geçiş yapabilecekleri bölümlere başvurabileceklerdir.
 8. Özel yetenek sınavı ile bir Yükseköğretim Kurumuna kayıt olan öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.
 9. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunulamaz.
 10. 2018 YKS Sonucunda herhangi bir Üniversiteye yerleşip kayıt olan öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş başvuru YAPABİLİR.
 11. Lisans ve  önlisan öğrencilerinin azami süreleri hesaplayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Lisans öğretiminden Önlisans öğretimine geçiş yapacak öğrencilerin; Önlisan öğrencilerinin Azami Eğitim (4 Yıl) süreleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında dolacağından, bu süreyi dikkate alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

BAŞVURU:

Başvurular 17 Aralık 2018-23 Aralık 2018 tarihleri arasında yatay.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr adresinden online (internet üzerinden) yapılacaktır.

Başvurusu tamamlanan öğrenci başvuru çıktısını almak zorundadır.

Başvurusunu yapıp son hal veren öğrenci başvuru sistemine tekrar giriş yapamayacaktır. Bu konu ile ilgili sorunlarınızı akina@sakarya.edu.tr adresine bildirebilirsiniz.

Değerlendirme esnasında oluşabilecek sorunlar başvuru esnasında belirttiğiniz elektronik posta adresinize iletileceğinden postanızın aralıklı olarak kontrol edilmesi önerilmektedir.

 

Yapılan başvurular 3 Ocak 2019 Tarihinde Kontrol Listesi olarak yayınlanacak olup başvurusunda sorun olduğunu düşünen öğrenciler akina@sakarya.edu.tr adresine 7 Ocak 2019 tarihine kadar bildirebilir. Bu liste sonuç listesi niteliği olmayıp sonuç listesi 08 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecektir.

 

GEREKLİ BELGELER:

1.Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı (kayıt olduğunuz Üniversiteye yerleştiğinizi gösterir belge)

2.Sonuç belgesinin (Yerleştirilmeden önce ÖSYM’nin açıkladığı ve tüm puan türlerinizin ifade edildiği Puan kartınız) İnternet çıktısı,

3. Ön lisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

4.Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

5.Öğrenci Belgesi (Öğrenci belgesinde KAYIT TÜRÜ ifadesi olmayan öğrenciler üniversitelerinden kayıt türünü gösterir belgesi almalıdır.)

6.Hazırlık okuduğuna dair belge (Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler için)

7.Kayıt dondurduğuna dair belge(Kayıt donduran öğrenciler için)

8. İlahiyat Fakültesine DİYANET ÇALIŞANI KONTENJANINDAN SINAVSIZ YERLEŞTİRLEN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA BELGELERİ.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:

Başvuru Tarihi                  : 17 Aralık-23  Aralık 2018

Ön Kontrol Listesi İlanı   : 3 Ocak 2019

Sonuçların İlanı               : 08 Ocak 2019

Asil Kayıtlar                       : 14-15 Ocak 2019

1.Grup Yedek İlanı          : 16 Ocak 2019

1.Grup Yedek Kaydı       : 17 Ocak 2019-18 Ocak 2019

2.Grup Yedek İlanı          : 21 Ocak 2019

2.Grup Yedek Kaydı       :  22 Ocak 2019- 23 Ocak 2019