Ana Sayfa
Duyurular
Lisans Derse Yazılma İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Lisans derse yazılma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar

 

 · AA, YT, MU notlu dersler yükseltmeye alınamaz.

 · Çakışan dersler alınamaz (Uzaktan Eğitim Lisans programları hariç).

 · Öğrenciye kendi öğretim türünün dersleri seçilebilir durumda gelir. Ancak çakışma varsa diğer öğretim türü aktifleşir (uzaktan eğitim hariç).

 · Birden fazla gruplu derslerde öğrenciler numaralarına göre (ModN -N ders grup sayısı) varsayılan gruplarına karşılık gelen ders gruplarını seçebilir. Ders grubu değiştiremez. 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren bu kural daha da geliştirildi ve yıl parametresi eklendi. Öğrenci her yıl artık aynı grupta yer alamıyor.

 · İngilizce destekli okuyan öğrencilere öncelikle derslerin varsa İngilizce grupları yoksa ModN e göre Türkçe ders grupları getirilir.

 · Öğrenci kalmış DZ notlu derslerini ve alttan ilk defa alacağı dersleri almadan bulunduğu dönemin derslerini seçemez.

 · Maksimum 40 AKTS ya da 30 AKTS+2 derse yazılma yapılır. İntibak dersleri 40 AKTS’ye dahil değildir.

 · Bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olması kaydıyla Ortalaması >=3.00 olan öğrenciler üst sınıfın derslerine yazılabilir. 30 AKTS +3 ders veya 45 AKTS yazılabilir. 

 · ÇAP öğrencilerinde çakışma kontrolüne Ana dalda seçtiği derslerde dahil edilir.

 · ÇAP öğrencileri 30 AKTS +3 ders veya 45 AKTS yazılabilir.

 · Bitirme çalışması alabilmek için GNO >= 1.8 olmalıdır.

 · Her yarıyılda öğrencinin alabileceği Seçmeli Ders Sayı kontrolü yapılır.